Contact/Sponsors/Partners


Kontakt festivala / contact for festival: baffestival@gmail.com
or udruga.ksum@gmail.com


Organizacija / Organisation:

Voditelj projekta/ Leader of the project: Vjenceslav Abramović ; vjenceslav.abramovic@yahoo.com

Suvoditeljica projekta / Co-leader of the project: Valentina Grubačević ; just_vale@net.hr 

Producentica festivala/Festival producer: M. Kanapčević

Savjet festivala / Festival advisor: Marko Dješka

Voditelj radionice montaže/ Film workshop: Antun Balog
 
Voditeljica radionice stop animacije / Workshop leader for stop-animation: Kristina Marić

Koordinatorica volontera/Volunteer coordinator: Anamarija Barba, bafvolonteri@gmail.com

Fotograf festivala/ Festival photographer: Robert Grubačević
 
Ambijentalni dio festivala / Festival ambient: Marija Vidaković, Valentina Grubačević, Slađana Zubić i Tamara Meščić

Marketing: Ana Šimić, Marta U. i Ines J.

Ilustratorica i pomoć oko vizuala: Jelena Oroz

Voditelj službenog dijela festivalskog programa: Domagoj Mrkonjić


SPONZORI I DONATORI:

Vizualni identitet:
 

Partneri festivala / Festival partners:
 
 

 


Zahvaljujemo: MC Island pirates, Batina
Medijski partner:Nema komentara:

Objavi komentar